خمیر کاغذ : به طور کلی خمیر تشکیل (Fillere) از دو بخش کلی الیاف و مواد پر کننده می شود . مجموعه این دو بخش شبکه الیافی کاغذ میباشد .

تهیه خمیر کاغذ

الف) بخش الیاف : الیاف شامل الیاف بلند و الیاف کوتاه میباشد . الیاف بلند بصورت الیاف های سلولزی بوده و قابلیت خمیدگی خوب دارند.

الیاف کوتاه الیاف چوبی که به صورت ریش بدون قابل خمیدگی میباشد . استحکام کاغذ به الیاف آن بستگی دارد تعداد الیاف موجود در یک برگ کاغذ

تعیین کننده ، مقاومت در برابر پاره شدن ، نرمی و روشن و تیرگی آن است .

ب ) بخش مواد پر کننده (Fillers) : ذرات کوچکی به نام مواد پر کننده فضاهای خالی بین الیاف را پر می کنند . بخشی از مواد پرکننده عبارتند از :

گل چینی و کربنات کلسیم ، اخیرا به جای گل چینی دی اکسید تیتانیم که از نظر کدرکنندگی کارایی بسیار بالایی دارد مورد توجه قرار گرفته .

ولی به علت شرایط زیست محیطی کاربرد آن را محدود کرده اند .

بروشور خدمات

photo30

خمیر کاغذ : به طور کلی خمیر تشکیل (Fillere) از دو بخش کلی الیاف و مواد پر کننده می شود . مجموعه این دو بخش شبکه الیافی کاغذ میباشد .

خدمات خمیر کاغذ

خمیر کاغذ را میتوان از چوب ، کاغذهای باطله و پارچه های کهنه تهیه کرد .

تهیه خمیر کاغذ از چوب : در تهیه خمیر کاغذ به طور کلی سه روش : مکانیکی ، مکانیکی شیمیایی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد .

  • موارد مفید خمیر کاغذ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

خدمات در محل

با توجه به کمبود کاغذ موسسه در جهت بهره برداری حداکثری از منابع تجدیدپذیر کاغذهای باطله شما عزیزان را در محل شما خریداری می کند و به چرخه تولید باز میگرداند

پروژه های در حال انجام

چشم انداز موسسه

برنامه ریزی و مدیریت جمع آوری

راه اندازی سامانه جمع آوری کاغذهای باطله در سرتاسر کشور تنها با چند کلیک

انجام محاسبه ارزش کاغذهای باطله

راه اندازی سامانه محاسبه گر ارزش ریالی کاغذهای باطله در محل شما بدون نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان